Moeten Psychedelische Paddo's (weer) worden Gelegaliseerd?

door Bas van Steekelenburg Samenleving - Gezondheid & Zorg - Recht & Politiek

Sinds 2008 is het verboden om hallucinerende paddestoelen te kopen. Echter, zoals bij ieder drugsverbod is de vraag naar deze beleving gebleven. Zou het niet beter zijn om paddo's net als wiet te reguleren i.p.v. te verbieden?

 • Verse en gedroogde psilocybine-bevattende paddo’s zijn sinds 2008 onder de Opiumwet geplaatst, zodat o.a. teelt, bezit en verkoop verboden is. 
 • Verkoop van sclerotium ofwel tripknol of truffel is niet verboden. Sclerotium is plantkundig gezien geen paddenstoel en valt niet onder de Opium wet. Sclerotia zijn dan ook in de smartshops te koop. 
 • Kweeksets van paddo’s zijn niet verboden.
 • De meeste smartshops hanteren een leeftijdsgrens van 18 jaar. Er zijn voor jongeren onder 18 - net als met andere drugs - mogelijkheden om via internet en de slechtere verkooppunten wel aan deze middelen te komen.

  Via verslavingsinstituut Jellinek

  De kans op verslaving is gering. De eigenschappen van paddo’s zorgen ervoor dat de drug niet vraagt om herhaald gebruik. Dat komt door de snelle gewenning (er treedt in het lichaam zeer snel tolerantie op) en de intensieve ervaring (vier tot zes uur). 

  De lichamelijke risico’s van psychedelische paddenstoelen zijn verwaarloosbaar. Blijvende orgaanschade is tot nu nergens gemeld. De giftigheid van psilocybine is zeer laag. 
  De acute toxiciteit blijft grotendeels beperkt tot mogelijke paniek- en angstaanvallen, die slechts incidenteel fatale gevolgen kunnen hebben.

  Het gehalte aan psychoactieve stoffen in de paddenstoelen varieert, waardoor de kwaliteit van het product onvoorspelbaar is. Ook zijn giftige paddestoelen moeilijk te onderscheiden van hallucinerende paddo’s.

  Mensen die labiel zijn of psychische problemen hebben, hebben een grotere kans om door gebruik van paddo’s in de problemen te komen. 

  Het risico op schade voor de volksgezondheid is het hoogst bij personen die onbekend zijn met de uitwerking van het gebruik en voor hen die het product in een voor hen onbekende omgeving innemen (zoals buitenlandse toeristen). 

  Drugs die hallucinaties kunnen opwekken. Voor deze stelling gaan we uit van paddo’s en truffels die een natuurlijk (niet synthetisch) hallucinogeen middel bevatten. Andere bekende hallucinerende harddrugs zijn LSD, XTC, MDMA. 

  Deze zorgen ervoor dat de gebruikers de wereld tijdelijk of zelf permanent anders waar kunnen nemen. ‘Wanneer men na inname van een hallucinogeen middel de ogen sluit ziet men een voortdurend veranderende stroom intens gekleurde beelden voorbijkomen, ongeveer zoals in een droom of een mystiek visioen. Dit kan beangstigend zijn, maar kan de gebruiker ook in diepe beroering brengen of inzicht geven in zijn persoonlijke levenssituatie. Van groot belang bij het gebruik van hallucinogene middelen zijn de dosering, de omstandigheden van de gebruiker, en de plek waar men de psychedelische ervaring beleeft.’ (via Wikipedia)


  Psychedelische paddo’s moeten worden gelegaliseerd

  Verkoop van verse en gedroogde paddo's aan uitsluitend ingezetenen van Nederland, gericht op een zo gering en veilig mogelijk gebruik.  ARGUMENTEN VOOR

  1. De schade voor gebruikers en omgeving is nihil

  Paddestoelen zijn volgens Brits onderzoek de minst gevaarlijke drug. Deze brengt geen enkele schade toe aan niet-gebruikers en een minimale schade aan de gebruiker. Alcohol is daarentegen de meest schadelijke substantie gebleken! 

  graph drugs and overall harm scores

  ['Drug harms in the UK', Independent Scientific Committee on Drugs, 2010]

  Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid (RIVM) concludeerde dat het gebruik van hallucinerende paddestoelen (paddo’s) een dusdanig laag risico heeft voor de individuele gezondheid en de samenleving dat 'het verbieden van paddo’s een te zwaar middel is in verhouding met de overlast en schade door het huidige gebruik.' Kortom, het is dus onzinnig om dit middel te verbieden.

  Omdat het gebruik meestal thuis en in de vrije natuur plaatsvindt, is er geen overlast voor burgers. Het risico voor verstoring van de openbare orde is gering ingeschat. 

  Tegenstanders wijzen naar incidenten, zoals een 17-jarig Frans meisje dat van het NEMO-gebouw in Amsterdam af sprong en overleed. Het RIVM zei in haar rapport het volgende: 'In tegenstelling tot Nederlandse gebruikers, worden slecht voorbereide toeristen in met name Amsterdam als een kwetsbare groep gezien. Over deze groep zijn de laatste jaren enkele ernstige incidenten gemeld. Over het algemeen wordt het risico voor de volksgezondheid echter als gering ingeschat.' 

  Toeristen in met name Amsterdam vormen dus een groep met verhoogd risico. Door hier het ingezetencriterium - verkoop van verse paddo's aan alleen Nederlanders - te hanteren, zal je de toeristen eerder richting de legale middelen zoals truffel, lachgas, wiet en alcohol sturen. Deze zijn immers makkelijker verkrijgbaar dan verse paddo's.

  2. Legaliteit zorgt voor minder ongevallen

  Door drugs te reguleren in plaats van te verbieden houdt men meer controle. Zo kan er een vaste hoeveelheid, constante hoeveelheid werkzame stof relatief veilig worden verkocht. Door toezicht van professionals verbetert de kwaliteit en is de kans dat er mee gerommeld wordt kleiner dan illegale teelt en verkoop. 

  Door extra voorlichting (bv. verplichte bijsluiter) en het verstrekken van test-kits wordt het risico op ongevallen bij het onvermijdelijke gebruik van paddestoelen verkleind. 

  Met legale productie en verkoop zou zelfs professioneler gezocht kunnen worden naar minder schadelijke vervangende substanties

  3. Sterke stijging in paddogebruik en criminaliteit is onwaarschijnlijk 

  Het gebruik van paddo's is incidenteel en heeft een relatief kleine groep gebruikers. Het vormt voor criminelen dan ook een niet erg interessante groep in vergelijking met wiet en cocaïne. De betrokkenheid van georganiseerde misdaad in de paddo handel was en is zeer beperkt. Het RIVM concludeerde: 'Er zijn geen aanwijzingen voor betrokkenheid van georganiseerde criminaliteit'. Het is niet te verwachten dat het gebruik van paddestoelen ineens enorm zal toenemen en daarmee criminaliteit. 

   4. Levert belastinggeld op

   Door verkoop te legaliseren, wordt er belasting verdiend met de verkoop.

   ARGUMENTEN TEGEN

   1. Legaliseren paddo's draagt bij aan té positieve beeldvorming

   De grootste groep verslaafden in Nederland is verslaafd aan alcohol. Alcohol staat op nummer 1 als de meeste schadelijke drug en richt de meeste schade aan de omgeving. Dit komt deels door normalisering; het is heel normaal om veel te drinken en wie hoort er nu niet "ach, neem er nog ééntje"? Als paddo's legaal worden, ziet men minder goed de risico's. Bij legaliteit denkt men sneller 'dat het toch wel goed is' en er een instantie is geweest die heeft bepaald dat de risico’s klein zijn. Deze onvermijdelijke naïviteit zal voor meer ongelukken zorgen.

   2. Ongevallen bij toeristen zijn niet te voorkomen 

   Meer toegang zorgt er voor dat labielere en slecht voorbereide mensen paddo's gebruiken in een voor hen vreemde omgeving. Dit is juíst de risico-groep, met ongevallen tot gevolg. Een ingezetencriterium - om verkoop aan toeristen te vermoeiijken - is onzinnig. Er wordt nauwelijks gehandhaafd door politie, en dit zorgt er voor dat men het juist zoekt in de illegaliteit. 

   Je hebt zeker wel iets toe te voegen aan deze discussie? Help mee en draag bij!