Mein Kampf is Vrij Verkrijgbaar in Boekenwinkels: Een Goede Beslissing?

door Bas van Steekelenburg Samenleving - Recht & Politiek

In Duitsland kun je - na een verbod van 70 jaar - Hitler’s Mein Kampf weer kopen. Ook in 2018 verscheen in Nederland een vertaling (Mijn Strijd), en in de eerste twee weken werden direct 14.000 exemplaren verkocht. De verkoop van het boek was in Nederland verboden omdat het zou aanzetten tot Jodenhaat. 

Is het een goede zaak dat het verbod op de verkoop van Mein Kampf is opgeheven? 

Artikel 137e van het Wetboek van Strafrecht impliceert een algemeen verbod op discriminatie, belediging en aanzetten tot haat, racisme en geweld

In het verleden hebben rechters bepaald dat haatdragende nationaal-socialistische geschriften zoals Mein Kampf niet zijn toegestaan. De verkoop was dan ook verboden. ’Zo oordeelde het gerechtshof in Amsterdam in 2000 dat een marktkoopman die Mein Kampf in zijn kraampje op het Waterlooplein in de hoofdstad had aangeboden, schuldig was aan het "verspreiden van een boek dat aanzet tot Jodenhaat” (via NU.nl). Het bezit en lezen van Mein Kampf is niet strafbaar. 

Overigens bezat de Nederlandse overheid het auteursrecht van de Nederlandstalige Mein Kampf, maar zijn deze vervallen op 1 januari 2016 (via Het Parool).

Het is een boek over Hilter’s gedachtegoed. Hierin staan passages over het onrecht wat het Duitse volk zou zijn ongedaan (o.a. na de 1ste Wereldoorlog), Duits nationalisme, rassentheorieën en antisemitisme. Meer over de inhoud lees je hier op Wikipedia.

Op websites zoals amazon.com zijn verschillende versies verkrijgbaar, zowel in het Engels als in het Duits. Sinds 2018 is het ook in Nederland verkrijgbaar in het Nederlands, o.a. via website zoals Bol. Je kunt het boek ook lezen via hitler.org


'Het is goed dat er geen verbod is op de verkoop Hitler’s boek Mein Kampf'

Zodat het boek in Nederland beschikbaar blijft via (online) boekenwinkels en marktplaatsen.ARGUMENTEN VOOR

1. Lezen is een wijze les over deze waanzinnige gedachtes

Door het boek te lezen ontstaat er de mogelijkheid om beter te begrijpen wat een van de grootste dictators bracht tot zijn gedachtegoed en gruweldaden. Het heeft een enorme invloed op de wereldgeschiedenis gehad, en kan dus simpelweg niet ontbreken. Verkoop verbieden is een vorm van censuur, een ontkenning van een gedachtegoed.

Een Amsterdamse galeriehouder vroeg zich het volgende af: "Zou men bij mij een duur, vrijwel onleesbaar antiquarisch boek gaan kopen om zich tot Jodenhaat te laten inspireren?" Mensen die zich hierin verdiepen, kunnen zelf wel oordelen dat dit 70 jaar oude boek waanzin is, en de gedachtes ontkrachten. Mét een verbod, kunnen aanhangers ook nooit een debat op gelijke hoogte voeren met tegenstanders van Hitler’s gedachtegoed, waardoor deze nooit overtuigd kunnen worden dat er leugens in het boek staan.

2. Het boek Mein Kampf zet niet aan tot haat

De Amsterdamse galeriehouder werd in 2017 bij de Hoge Raad niet bestraft n.a.v. de verkoop van Mein Kampf. De rechter oordeelde:

“Maatschappelijke ontwikkelingen, met name de zeer eenvoudige verkrijgbaarheid van (de tekst van) Mein Kampf via het internet en de context waarbinnen verdachte het boek als historisch object ter verkoop aanbiedt, maken dat een veroordeling van verdachte in een democratische samenleving niet noodzakelijk is ter bescherming van Joden tegen discriminatie, belediging en aanzetting tot haat wegens hun ras en/of godsdienst.”

3. Het boek is toch al ruim beschikbaar

Op websites zoals amazon.com zijn verschillende versies verkrijgbaar, zowel in het Engels als in het Duits. De Nederlandse vertaling van Mein Kampf (Mijn Strijd) is in 10 dagen 14.000 keer verkocht. Er zijn meer dan 10 miljoen originele exemplaren gedrukt. In Duitsland is er een herdruk van Mein Kampf beschikbaar, en ook in Israël is er geen verbod op dit boek! Daarnaast is er ook een film over Mein Kampf beschikbaar

4. Verkoop van andere beledigende en haatzaaiende boeken zijn ook toegestaan

Zelfs als je van mening bent dat het oproept tot jodenhaat, is dat nog geen reden om een boek te verbieden. Door advocaat Gerard Spong werd in een rechtszaak tegen de Amsterdamse galeriehouder betoogd dat er veel meer boeken zijn die haatzaaien en beledigend, waaronder o.a. de Bijbel die "met zijn homodiscriminatoire passages al eeuwen voor verkettering, doodstraffen en ander onheil voor homo's zorgt".

ARGUMENTEN TEGEN

1. Verbod houdt norm in stand tégen Jodenhaat en rassentheorie

Het boek bevat gevaarlijke gedachtes die mensen kan aanzetten tot Joden- en rassenhaat. Mensen die Jodenhaat willen verspreiden, kunnen zonder het verbod op Mein Kampf Jodenhaat overal verspreiden. Jodenhaat bestaat - ook in Nederland - nog overal.
Het hebben van gevaarlijke gedachtes is in Nederland soms strafbaar. Een Jihadist werd onlangs veroordeeld zonder dat hij daadwerkelijk zijn gedachtes had gerealiseerd.

Het boek is symbool voor een van de grootste en gruwelijks oorlogsmisdaden ooit. Als de verkoop van Mein Kampf niet is verboden, vervaagt het taboe op deze radicale gevaarlijke gedachtes.

Het is goed dat de overheid met zo'n verbod een norm bepaalt in een land. Er mag in Nederland bijna alles; iedere levensopvatting is welkom. Ook het lezen én bezitten van bijvoorbeeld Mein Kampf is niet verboden.

    Je hebt zeker wel iets toe te voegen aan deze discussie? Help mee en draag bij!