2 Redenen voor de verstrekking van Vuurwapens aan Geselecteerde Beveiligers (en 8 Tegen!)

door Bas van Steekelenburg Samenleving - Recht & Politiek

Veiligheidsdiensten hadden aanslagen zoals in Parijs nooit zien aankomen en lijken geen grip te hebben op terroristen. Kunnen we erger voorkomen als beveiligers een wapen hadden? 

Lees de argumenten waarom ‘speciale’ beveiligers van evenementen een vuurwapenvergunning moeten krijgen.

Alleen de overheid (in de vorm van politie, ME, speciale eenheden, het leger) mag geweld gebruiken tegen burgers en instituties. In Nederland heeft de overheid dus een monopolie op geweld; het gebruik van geweld door andere organisaties en/of personen is niet toegestaan. De politie heeft in 2014 158 keer het vuurwapen gebruikt, waarbij 70 waarschuwingsschoten en 61 gevallen van ‘ernstvuur’, waaronder schoten die doel troffen.

Een particuliere beveiliger in functie mag geen geweld gebruiken. Als hij dat wel doet blijft dat niet zonder gevolgen en kan het voor de rechter komen. Geweld gebruiken is alleen toegestaan als het noodzakelijk was voor de particuliere beveiliger in het geval van zelfverdediging. De rechter beoordeelt of het gebruikte geweld terecht is. Een beveiliger heeft exact dezelfde bevoegdheden als een normale burger.

Het dragen van wapens door particuliere beveiligers is door de overheid niet toegestaan. Bij hoge uitzondering mag een particuliere beveiliger handboeien gebruiken.

De politie verstrekt alleen wapenvergunningen voor recreatief gebruik (jagers, sportschutters, wapenverzamelaars, munitieverzamelaars, schietverenigingen) en niet aan beveiligers. Het verstrekken van een wapenvergunning gebeurt onder strikte voorwaarden.

Nee, beveiligers krijgen geen vuurwapenvergunning. Deze mogen alleen vuurwapens dragen in hele speciale gevallen, wanneer er door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een verlof wordt gegeven (een uitzondering op de wet). De overheid is zeer terughoudend in het verstrekken van een speciaal verlof voor vuurwapens. In 2013 zei het ministerie van Veiligheid en Justitie: ''Er is en komt geen mogelijkheid voor personeel van geld- en waardetransporteurs om een wapen te dragen. De politie beschikt over voldoende middelen en instrumenten tegen deze vorm van criminaliteit (overvallen op waardetransport).”

De staatssecretaris geeft alleen verlof als sprake is van zelfverdediging onder zeer uitzonderlijke omstandigheden. In het verleden probeerde geld- en waardetransporteur Brinks verlof te krijgen om wapens te hanteren voor zelfverdediging nadat het herhaaldelijk zeer gewelddadig was overvallen. Dit verzoek werd afgewezen, omdat volgens de rechter politie snel bij plaats van delict kan zijn en er door het bedrijf al beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

Eerder werd de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) gefrustreerd door de terughoudendheid bij het toewijzen van wapenvergunningen aan particuliere beveiligers. Particuliere beveiligers met wapens zouden Nederlandse scheepvaart beter kunnen beschermen tegen piraterij. De PvdA hield een wet tegen die particuliere beveiliging mogelijk zou maken, omdat het erop wees dat rederijen al tegen betaling gebruik kunnen maken van Nederlandse mariniers (VPD’s) ter beveiliging. Veel rederijen vonden deze prijs te hoog (€ 5.000 per dag voor 11 mariniers keer 18 dagen) en gingen zelfs onder een andere vlag varen waardoor deze alsnog particuliere beveiligers met wapenvergunningen konden inhuren.


'Speciale particuliere beveiligers mogen een wapenvergunning'

Alleen voor beveiligers die een test en screeningsprocedure hebben doorlopen.ARGUMENTEN VOOR

1. Veiliger voor burgers

Geselecteerde bewapende beveiligers kunnen zo aanslagen voorkomen of het aantal slachtoffers beperken door aanslagplegers uit te schakelen met vuurwapens. 

Beveiligers moeten nu al speciale trainingen afleggen om in de beveiligingssector te werken. Ook werken er al oud mariniers in de beveiligingsbranche die ervaring hebben met vuurwapens. 

Als er extra voorwaarden komen voor geselecteerde beveiligers die wapenvergunning toegewezen krijgen, is de kans op incidenten minimaal. Deze additionele voorwaarden zouden kunnen zijn:

  • Een smetteloze reputatie (bewezen betrouwbaarheid, integriteit en niet agressief zijn)
  • Speciale beveiligers herkenbaar maken via afwijkende uniformen.
  • Vuurwapentrainingen 
  • Regels voor opslag van dienstwapens.

2. Lost onderbezetting politie op

Bij calamiteiten kan de politie nooit overal direct ter plaatse zijn, terwijl snel ingrijpen van levensbelang is. 

De laatste jaren is er veel bezuinigd bij de politie en zijn er (te) veel taken bij de politie ondergebracht. Over alle organisatiedelen dreigen tekorten met gevaren van dien (via De Correspondent, 12-2015). In oktober 2015 gaf de politie aan onderbezet te zijn (als gevolg) van de toestroom vluchtelingen en zijn er tekorten in meldkamers met als gevolg gevaar voor mensenlevens (via: Inspectie Veiligheid en Justitie). Private beveiligingsbedrijven kunnen problemen deels oplossen, doordat er meer mensen met wapenvergunningen beschikbaar zijn. 

ARGUMENTEN TEGEN

1. Beveiligers zullen nooit opgewassen zijn tegen zwaarbewapende terroristen

Beveiligers met een handvuurwapen zijn niet opgewassen tegen de vuurkracht van terroristen die uitgerust zijn met automatische wapens en bommen. Als terroristen willen doen ze het toch wel.

2. Reële kans op onjuist vuurwapengebruik 

Bewapenen van speciale beveiligers brengt een risico op onjuist vuurwapengebruik met zich mee. Zelfs de politie schiet wel eens onrechtmatig, terwijl men vaker moet beoordelen of het gebruik gepast is. Bij speciale beveiligers is dit nog veel problematischer. Dit onrechtmatig schieten heeft direct vergaande gevolgen.

3. Bewapenen lokt zwaarder geweld uit tegen beveiligers

Denk bijvoorbeeld aan een situatie waar hooligans beveiligers met wapens bedreigen op een festival. Als deze wapens trekken kunnen deze meer agressie uitlokken en situaties verder escaleren.

4. Beveiligers met wapenvergunning krijgen een hogere status

Beveiligers met wapenvergunningen kunnen in potentie meer gevaarlijke situaties aan dan collega’s zonder een wapenvergunning, en krijgen zo een hogere status met extra beloning. In de beveiligingsbranche kunnen werknemers zich verplicht voelen door een druk vanuit de organisatie om tóch zo’n vergunning aan te vragen, zonder dat deze mensen dit echt willen.

5. Politie inzet is een beter alternatief

De beveiligingsbranche staat al gemakkelijk in contact met de overheid in het geval van calimiteiten. Als er een dreigingsniveau is kan er politie worden ingezet bij evenementen.

6. Gebruik van vuurwapens leidt tot meer (lange) rechtszaken

Als er vuurwapens worden gebruikt door beveiligers ligt de verantwoordelijkheid bij de organisatie, waardoor er veel juridische kennis bij organisaties moet zijn waar deze nu nog niet over beschikken. Er kunnen jarenlange onwenselijke rechtszaken ontstaan tegen bedrijven.

7. Alleen de Nederlandse Staat beslist over iemands lot

Een opvatting is dat burgers niet voor eigen rechter mogen spelen (eigenrichting), dus ook niet bewapende beveiligers.

8. Vuurwapens kunnen in criminele handen vallen

Als de wapen ergens centraal worden opgeslagen, vormt dit weer een doel voor criminelen. Er zijn al teveel wapens in omloop, en daarom moeten niet meer wapenvergunningen worden afgegeven.

Je hebt zeker wel iets toe te voegen aan deze discussie? Help mee en draag bij!