Over Samengevat.nu

Over Samengevat.nu

Met de samenvattingen op Samengevat.nu willen wij je helpen sneller, makkelijker en hopelijk ook beter actuele discussies te begrijpen. Een samenvatting met verschillende perspectieven geeft je een goede open discussie met hopelijk nieuwe inzichten. Misschien helpt het je zelfs beter in te leven in andere meningen.

Waarom samengevat.nu?

Wij komen in Nederland graag voor onze mening uit. Prachtig! Niet voor niets bestaat in Nederland het gezegde: 'zoveel mensen, zoveel meningen.' 
Als we dan toch een mening hebben, dan helpen we je graag met de onderbouwing. Hiervoor vind je op Samengevat.nu informatie en argumenten.

Discussies in maximaal 1500 woorden

De samenvattingen beginnen altijd met de belangrijkste vragen die er toe doen in de discussie. Want zonder context en de feiten op een rij heb je aan meningen eigenlijk niet veel. Zo bieden we context en brengen informatie terug tot een beknopt geheel. Hierdoor bespaar je hopelijk ook nog eens veel tijd.

De belangrijkste en up-to-date informatie over discussies

De kwaliteit van samenvattingen vinden we enorm belangrijk. Daarom verzamelen we continu nieuwe informatie en updaten artikelen om de kwaliteit te verbeteren. Uit enthousiasme...  en misschien wel als eigen medicijn tegen #Fakenews.
Echter, dat kan niet alleen! We willen graag dat je meewerkt. Hoe meer ogen en oren, hoe beter een discussie kan worden :-) Zo ontstaat er een vollediger en up-to-date dossier.
Door altijd met bronvermelding te werken proberen we stukken zo inzichtelijk mogelijk te maken. Zo kan je eventueel informatie en cijfers altijd controleren, en een wijziging of nieuwe informatie aandragen.  

Voor- én tegenargumenten: de kracht van verschillende perspectieven

Na de context vormen we een stelling. Hierin benoemen we alle voor- én tegenargumenten en focussen op het inzichtelijk maken van de achterliggende redenatie. Zo zie je welke opvattingen er in de maatschappij spelen en kan je jezelf hopelijk beter in andere perspectieven verplaatsen.

Een samenvatting spreekt zo als het ware voor meerdere groepen. Best wel lastig! …maar niet onoverkomelijk. Daarom verdiepen we ons zo veel mogelijk in verschillende gedachtengangen en motieven. Samen met de inhoudelijke bijdrages van lezers belichten we vraagstukken van meerdere kanten. Je kan altijd een argument aandragen. Graag zelfs!

Onafhankelijk en onpartijdig: géén standpunt

Om een discussie te begrijpen helpen eenzijdig en gekleurde media allesbehalve. Als er al een oordeel is gegeven, kan je de materie en standpunten nooit écht begrijpen. 
Samengevat.nu is een onafhankelijk initiatief dat je discussies en haar argumenten beter wil laten begrijpen. Er is totaal geen belang om jou te laten kiezen vóór of tégen een stelling. Wat wij van een vraagstuk vinden is helemaal niet belangrijk: wij nemen geen standpunt in. Dat mag je juist lekker zelf doen! Er zijn geen argumenten in discussies die wij ‘verdedigen’; we benoemen ze slechts. Je kan zelf wel oordelen of je de redenatie aannemelijk vindt - óf niet. Even goede vrienden.

Waarom zijn jullie dit project nu gestart?

Veel discussies zijn al bijzonder ingewikkeld en veel media verergeren het alleen maar! In artikelen verdwijnt steeds meer de nuance en de middenweg is vaak geen nieuws… Als gevolg daarvan vertroebelt de discussie; verschillen en tegenstellingen worden enorm aangescherpt, terwijl het begrip voor andere standpunten terugloopt. Alles lijkt wel een conflict waar je een druk voelt om positie in te nemen. We vinden dat enorm belemmerend als je op zoek bent naar een open discussie, een onderwerp van meerdere kanten wil zien en dáárna een mening wil vormen.